เปลี่ยน/ติดตั้งสุขภัณฑ์เองที่บ้าน

ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนรู้การเปลี่ยน/ติดตั้งสุขภัณฑ์ได้ง่ายๆ ไม่ต้องสับสนว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร เพราะเราจะบอกวิธีการละเอียดยิบ สำหรับมือใหม่รีโนเวทบ้านเท่านั้น

 

ทำตามขั้นตอนดังนี้

 

  1. ติดตั้งหรือเปลี่ยนตําแหน่งของทางนํ้าดีและทางนํ้าออก ให้เหมาะกับระยะการติดตั้งของสุขภัณฑ์

2. กำหนดตำแหน่งกระดาษแม่แบบ

3. กําหนดตําแหน่งกระดาษแม่แบบบนพื้น ให้แน่ใจว่าวางกระดาษแม่แบบชิดผนัง

4. ส้วมพุก วางอุปกรณ์ยึดขาฐาน ตามตําแหน่งในกระดาษแม่แบบ จากนั้นทําการติดตั้ง

5. ประกอบสายนํ้าดีเข้ากับถังพักน้ำ

6. ขันน็อตเข้ากับวาล์วนํ้าออก จากนัันจึงสวมประเก็น

7. จัดตําแหน่งถังพักน้ำบนโถสุขภัณฑ์

8. สวมปลอกฝาครอบสายนํ้าดีเข้ากับสายนํ้าดี สวมประกอบฝาครอบทั้งสองเข้าไปใน ปลอกฝาครอบ

9. สวมแหวนรองและแหวนยางเข้ากับโบลท์

10. ทําเครื่องหมายตําแหน่งสีปุ่มกด เพื่อการติดตั้งกลับเข้าไปอีกครั้ง

11. หมนุวาล์วนํ้าออกและยกขึ้นออกจากกระบอกวาล์ว

12. ขันโบลท์ยึดโถสุขภัณฑ์ผ่านรูยึดโบลท์ที่ฐานถังพักน้ำ ขันโบลท์ให้แน่นด้วยไขควง อย่าขันแน่นเกินไป

13. ติดตั้งกระบอกวาล์วกลับเข้าตําแหน่งเดิม

14. หมุนกระบอกวกวาล์วให้สีของปุ่มกดตรงตามตําแหน่งเดิม

15. ประกอบข้อต่อนํ้าทิ้งเข้ากับโถสขุภัณฑ์ ค่อยๆ เอียงกระทั่งข้อต่อนํ้าทิ้งสวมเข้าท่อนํ้าเสีย

16. จัดข้อต่อนํ้าทิ้งให้อยู่ในตําแหน่ง และค่อยๆวางสุขภัณฑ์ลงครอบอุปกรณ์ยึดขาฐาน

17. สวมสกรูเข้ากับอุปกรณ์ยึดขาฐาน จากนั้นขันให้แน่น แต่อย่าขันแน่นเกินไป

18. ต่อสายนํ้าดีและเปิดวาล์วนํ้า

ข้อควรระวัง: เปิดนํ้าเพื่อทําความสะอาด และขจัดเศษต่างๆออกจากท่อน้ำดีก่อนประกอบกับวาล์วนํ้าเข้า

19. ยาแนวซิลิโคนรอบขอบโถสุขภัณฑ์

20. ถอดนอตออกจากชุดปุ่มกด

21. ขันนอตเข้ากับปุ่มกด ด้านใต้ของฝาถังพักน้ำให้แน่น

22. ประกอบฝาถังพักน้ำ สามารถปรับความยาวก้านกดหากจําเป็น

23. กดชักครกหลายๆครั้ง เพื่อตรวจสอบการรวัดซึม แต่อย่าขันแน่นจนเกินไป!

24. ประกอบที่รองนั่งสุขภัณฑ์