คุณมองหา
ช่างติดตั้ง ซ่อมแซม
อยู่หรือเปล่า?

 

google forms png โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า
  1. กรอกฟอร์มรายละเอียดช่าง พร้อมประเภทการบริการ พื้นที่ให้บริการและช่องทางการติดต่อกลับ

android clock โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

2. รอการติดต่อกลับเพื่อให้โฮมวันเทคจับคู่ช่างที่เหมาะสมให้ทางลูกค้า

Phone PNG Pic 300x300 1 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

3. โฮมวันเทคแจ้งผลการจับคู่ช่างผ่านทางช่องทางการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล หรือ ไลน์ที่ท่านระบุไว้