คุณมองหา
งานติดตั้ง ซ่อมแซม ต่อเติม
อยู่หรือเปล่า?

 

  1. กรอกฟอร์มลงทะเบียนช่าง รายละเอียด พร้อมประเภทการบริการ พื้นที่ให้บริการและช่องทางการติดต่อกลับ

2. รอการติดต่อกลับเพื่อให้โฮมวันเทคจับคู่งานที่เหมาะสมให้ทางช่าง

3. โฮมวันเทคแจ้งผลการจับคู่งานผ่านทางช่องทางการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล หรือ ไลน์ที่ท่านระบุไว้