ซื้อปั๊มน้ำแบบไหนดี?

 • การใช้งานทั่วไป
  เช่น จำนวนสมาชิกในครอบครัว และจำนวนก๊อกน้ำที่อาจจำเป็นต้องใช้งานพร้อมๆกัน
 • ลักษณะของบ้านหรืออาคาร
  ต้องคำนึงถึงความสูงของตัวบ้านที่มีผลต่อตำแหน่งการติดตั้งปั๊มน้ำ
 • ลักษณะของอุปกรณ์ใช้น้ำอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปั๊มน้ำ เช่นเครื่องทำน้ำอุ่น – น้ำร้อน, เครื่องซักผ้า, Rain Shower ฯลฯ
 • ที่สำคัญควรพิจารณาจากคุณสมบัติของปั๊มน้ำ
  ประเภทและ/หรือขนาด โดยคำนวนจากความสูงของบ้าน และการใช้น้ำของสมาชิกภายในบ้าน
เมื่อปั๊มน้ำมีอาการผิดปกติ
 • การวินิจฉัยอาการเสีย
  เมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น มีเสียงดังหรือปั๊มน้ำไม่ทำงานในระหว่างการใช้งาน ควรหยุดใช้งาน
  และถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายแล้วปรึกษากับร้านซ่อม
  หรือศูนย์บริการ (การติดต่อกรุณาแจ้งชื่อรุ่นของปั๊มน้ำให้ถูกต้อง)
สงสัยว่าท่อน้ำในบ้านรั่วจะรู้ได้หรือไม่?
 • รู้ได้ไม่ยากครับ เพราะเราสามารถจะรู้ได้ว่ามีการรั่วของน้ำหรือไม่ โดยสังเกตได้ง่ายๆจากบิลค่าน้ำว่ามีการเรียกเก็บเงินสูงผิดปกติหรือไม่แต่นั่นแหละครับกว่าที่เราจะรู้ก็อาจจะเสียค่าน้ำไปมากแล้วก็ได้ ถ้าอย่างนั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งครับ คือ ต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ หากปั๊มทำงาน ติดๆดับๆ โดยเฉพาะ เวลาที่ไม่มีการเปิดใช้น้ำ แต่ปั๊มยังคงเปิดทำงาน เพราะโดยปกติปั๊มน้ำในบ้านทั่วไป จะรักษาแรงดันในระบบท่อน้ำไว้ตลอดเวลา และเมื่อแรงดันในท่อตกลงจะส่งผลให้ปั๊มน้ำทำงานโดยไม่ได้เปิดใช้งาน
วิธีหาจุดรั่วของน้ำระหว่างถังน้ำสำรองน้ำในบ้านอย่างไร?

ขั้นตอนการหาจุดรั่วระหว่างถังน้ำสำรองน้ำในบ้านกันมิเตอร์น้ำ?

 1. ปิดวาล์วน้ำเข้าถังสำรองน้ำ (ในกรณีที่มีถังน้ำสำรองน้ำ) หรือปิดวาล์วเข้าปั๊มน้ำ (ในกรณีที่ใช้ปั๊มดูดน้ำโดยตรงจากท่อประปา – ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดกฎหมาย) แล้วดูว่ามิเตอร์น้ำหมุนหรือไม่
 2. หากหมุนก็แสดงว่ามีการรั่วในระหว่างมิเตอร์มายังถังสำรองน้ำหรือปั๊มน้ำ แต่หากมิเตอร์น้ำไม่หมุนแสดงว่าท่อระหว่างตำแหน่งดังกล่าวไม่มีการรั่ว ให้เปิดวาล์วตามปกติ
ขั้นตอนการหาจุดรั่วในบ้าน?
 1. ปิดวาล์วทุกจุดในบ้าน รวมถึงวาล์วที่จ่ายน้ำเข้าชักโครก งดใช้น้ำ จากนั้นให้เปิดปั๊มน้ำและวาล์วน้ำเพื่อจ่ายน้ำเข้าบ้าน สังเกตุว่าปั๊มน้ำงานหรือไม่ เพราะเมื่อปิดวาล์วทุกตัวในบ้านแล้ว น้ำจะอยู่เฉพาะระบบท่อ
 2. ถ้าท่อไม่รั่วปั๊มน้ำจะทำงานถึงระดับหนึ่งตามแรงดันที่กำหนดไว้ปั๊มน้ำจะหยุดทำงานและจะไม่ทำงานอีกจนกว่าจะมีการใช้งาน แต่หากท่อรั่วปั๊มน้ำจะทำงานเป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับว่าทีน้ำรั่วมากหรือน้อย
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบให้ปิดวาล์วน้ำ (ในกรณีที่ระบบท่อมีการติดตั้งวาล์วเป็นระยะๆ) เพื่อหาตำแหน่งของรอยรั่วในแต่ละระยะนั้น และดูว่าปั๊มน้ำทำงานเมื่อเปิดวาล์วในระยะใด ซึ่งอาจจะสังเกตุจากการดูรอยชื้นหรือการฟังเสียงน้ำ โดยเฉพาะจุดที่เป็นข้อต่อต่างๆ แต่หากเป็นท่อฝังดินหรือท่อในผนังอาจสัเกตุได้ยาก
 4. หากท่อไม่รั่ว ให้เปิดน้ำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ทีละจุด เช่น ชักโครก เพื่อดูว่าปั๊มน้ำทำงานหรือไม่ เปิดดูการทำงานภายในของอุปกรณ์นั้นๆ
สาเหตุปั๊มตัด - ต่อ ตลอดเวลา? (แม้เปิดก๊อกจนสุดแล้ว)
 • สาเหตุ: มีสิ่งสกปรกไปติดขัดที่ลิ้นของ Flow SW.
  การแก้ไข: ให้ถอดชุด Flow SW. ออกแล้วนำสิ่งสกปรกออก
 • สาเหตุ: Flow SW. เสีย
  การแก้ไข: ถ้าไม่มีสิ่งสกปรกติดอยู่ตามข้างต้น แสดงว่า Flow SW. เสีย ให้ติดต่อช่างหรือศูนย์บริการ
 • สาเหตุ: อากาศภายในถังมีความดันน้อยเกินไป
  การแก้ไข: ถอดปลั๊กหรือสายไฟเข้าปั๊มน้ำ ปล่อยน้ำออกจากถังความดันจนหมดแล้วเดินเครื่องใหม่

เลือกลักษณะบ้านของท่าน

ปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับบ้านของท่าน

ปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับบ้านของท่าน

ปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับบ้านของท่าน

ปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับบ้านของท่าน