พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ แบบมีชัตเตอร์ มิตซูบิชิ รุ่น EX-20SSCT 8 นิ้ว

฿0.00

พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ
EX-20SSCT
แบบมีชัตเตอร์
ใบพัดขนาด 8 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก บาง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย มีชัตเตอร์เปิด-ปิด อัตโนมัติ ปัองกันการไหลย้อนกลับของอากาศ กลิ่น ฝุ่นละออง หรือแมลงต่างๆ
พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ แบบมีชัตเตอร์ มิตซูบิชิ รุ่น EX-20SSCT 8 นิ้ว